ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԹԵՎ  (փորձնական տարբերակ)

2012-2013 թթ․ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհմիությունը զարգացրել և ստեղծել է երիտասարդական թև 

Type your paragraph here.

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection