ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՐՀՄԻՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԹԵՎ  (փորձնական տարբերակ)

2013 թվականից սկսած Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհմիությունը զարգացրել և ստեղծել է երիտասարդական թև: 2018 թ. հունվարի 26-ի խորհրդի նիստի N 7-8 որոշմամբ ստեղծվեց ՃՀՄ երիտասարդական խորհուրդ: 

Type your paragraph here.

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection