Մեր նախագահները 

Աշոտ Սարգսյան 1962-1986

Հրանտ Ալիխանյան 1960-1962 

Աշխեն Իշխանյան 1931-1960  

Դերենիկ Քամալյան 2002 -2003

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection