2013

Սեմինարներ 

2016

2017

2014

հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն Labor Protection սեմինարներ 

2015

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection