2018

Սեմինարներ 

հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն Labor Protection սեմինարներ 

2013

2015

2016

2017

2014

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection