2013

2015

2018

Սեմինարներ 

2017

2014

հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն Labor Protection սեմինարներ 

2016

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection