Հայաստանի պետհիմնարկերի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման աշխատողների ճյուղային արհմիությունը անդամակցում է

Պետական հինարկների և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհմիությունների Միջազգային Ֆեդերացիայի հետ: 

հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն Labor Protection

 2015 թ. հունվարի 1-ից Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիությունը դարձել է աշխարհի խոշորագույն արհմիութենական կառույցի ՝ PSI-ի (Public Service International) անդամ, ինչպես նաև Եվրոպական հասարակական սպասարկման արհմիությունների ֆեդերացիայի ՝ EPSU-ի անդամ:  

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection