2013թ օգոստոսի 9-ին կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների ճյուղային արհմիության նախագահության թիվ 4 նիստը, որը քննարկեց ճյուղային արհմիության գորրծունեության հետ կապված տարբեր հարցեր` մասնավորապես ՃՀՄ կազմակերպական աշխատանքների մասնագետ Ջ. Գևորգյանին 70-ամյակի կապակցությամբ ՀԱՄԿ-ի պատվոգրով պարգևատրելու,  զոհված ազատամարտիկի մայր արհմիության անդամի առողջարանային բուժումը կազմակերպելու, ճյուղային արհմիության անդամ կազմակերպությունների 2013թ. առաջին կիսամյակի ֆինանսական տվյալները ամփոփելու, “Պրոֆտուր" ՍՊԸ-ի գործունեության հետ կապված, կուլտմասսայական և սպորտային միջոցառումներ անցկացնելու և այլն:

Հրապարակել այս նորությունը սոցցանցներում՝

10.08.2013. ՃՀՄ նախագահության թիվ 4 նիստ 

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection