Նախագահության նիստ  N4, մարտի 21, 2019

Արհմիությունը Թվիտերում

Մարտի 21-ին տեղի է ունեցել ՃՀՄ նախագահության նիստ, որին ընթացքում որոշում է կայացվել ՃՀՄ խորհուրդ հրավիրելու մասին։

Նիստին նաև լսվել է ճյուղային միության տարեկան հաշվետվությունը և վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի զեկույցը։ Ճյուղային միության կազմում ընդգրկվել է նոր անդամ կազմակերպություն։ 
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ
Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ
Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն
սեմինարներ
տեղեկագիր
Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ

21 մարտի 2019

հայերեն

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection