2018թ. դեկտեմբերի 21-ին կայացավ Ճյուղային արհմիության նախագահության թիվ 3  նիստը։ 

Նիստի ընթացքում ներկայացվեցին արհմիության գործունեության և ֆինանսական հաշվետվություններ, անդամ կազմակերպությունների նորընտիր նախագահները ընբդգրկվեցին ՃՀՄ խորհրդի կազմում, հաստատվեցին ՃՀՄ երիտասարդական խորհրդի ընտրված նախագահն ու տեղակակը։ ​

հայերեն
Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

Նախագահության նիստ, դեկտեմբերի 21, 2018

Արհմիությունը Թվիտերում
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ
Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ
Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ

21 դեկտեմբերի 2019

սեմինարներ
տեղեկագիր

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection