Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

Մայիսի 10-ին տեղի ունեցավ ՃՀՄ երիտասարդական խորհրդի նիստը​։ Նիստի ընթացքում քննարկվեց նիստի անդամների կազմակերպություններում երկարատև աշխատանքային փորձ ունեցող և զգալի ներդրում ունեցած աշխատակիցների մասին տեսանյութերի և պատմական նյութերի պատրաստման գաղափարը։ Ընթացիք հարցերին զուգահեռ քննարկվեցին նաև արհմիությունների մասին պատմական ակնարկ պատրաստելու աշխատանքները։ 

Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ
հայերեն
Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ
Արհմիությունը Թվիտերում
սեմինարներ

10 մայիս, 2019

ՃՀՄ երիտասարդական խորհրդի նիստ, մայիսի 10, 2015

տեղեկագիր
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection