1 փետրվարի 2019

տեղեկագիր
Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն
Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ

Ստորև կարող եք դիտել Հանրային քաղաքականության ինստիտուտի համաժողովից հատված, որում Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը պատմում է Արհմիությունների դերի և գործառույթների մասին։ ​​


Սկզբնաղբյուրը՝ Labour.am 

Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ

Արհմիության դերն ու գործառույթները․ Անահիտ Ասատրյան

Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ
հայերեն
սեմինարներ
Արհմիությունը Թվիտերում

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection