Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն
հայերեն
սեմինարներ
Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ
տեղեկագիր
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ

13 հունիսի 2018

Արհմիությունը Թվիտերում

 Հունիսի 13-ին կայացավ Հայաստանի պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի արհմիության գրասենյակում տեղի ունեցավ արհմիության հունվարի 26-ի խորհրդի նիստի N 7-8 որոշմամբ կազմավորված երիտասարդական խորհրդի երկրորդ նիստը: 
    Մեկնարկեց ուսուցողական նպատակ ունեցող նիստերի շարքը, որի ընթացքում երիտասարդ արհմիութենականները կծանոթանան օրենսդրական, կառուցվածքային և այլ ինֆորմացիային:
   Նիստի ընթացքում, երիտասարդ ակտիվիստները ընթերցեցին և քննարկեցին "Արհեստակցական միությունների մասին" ՀՀ օրենքի առաջին գլուխը, ծանոթացան արհեստակցական կազմակերպության, տարածքային միության, ճյուղային միության սահմանումներին, և այլն:  

Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ

Երիտասարդական խորհրդի երկրորդ նիստը

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection