26 դեկտեմբերի 2018

Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ
Արհմիությունը Թվիտերում
Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ

​​Մեկ տարով երկարացվեց Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի գործողության ժամկետը, ինչի մասին 2018 թ․ դեկտեմբերի 12-ին կնքվեց համաձայնագիր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի և Հայաստանի գործատուների միջև։

Մեկ տարով երկարացվեց Հանրապետական կոլեկտիվ պայմանագրի գործողության ժամկետը 

Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն
սեմինարներ
հայերեն
տեղեկագիր

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection