հայերեն
Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ
Արհմիությունը Թվիտերում
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ
սեմինարներ
Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

3 նոյեմբերի 2018

Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ
տեղեկագիր

  «Արհեստակցական միությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի և ​ստեղծված իրավիճակի շուրջ զրուցում են Հայաստանի պետական հիմնարկների, ՏԻՄ-երի աշխատողների արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը և «Կոմունա» սոցիալ-մշակութային պլատֆորմի մասնակից Զառա Հարությունյանը։

Անահիտ Ասատրյանի հարցազրույցը օրենքի փոփոխության նախագծի վերաբերյալ 

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection