ՃՀՄ նախագահության կողմից ներկայացվեց արհմիության 2018-2023թթ. գործունեության ծրագրի (հիմնական ուղղությունների) նախագիծը:
    Խորհուրդը քննարկեց ճյուղային արհմիության երիտասարդական խորհուրդ ստեղծելու մասին հարցը. հաստատվեց խորհրդի կանոնակարգը, համաձայն որի կկազմավորվի ու կգործի ճյուղային արհմիության երիտասարդական խորհուրդը:
 Օրակարգային հարցերի շրջանակում կատարվեցին փոփոխություններ ճյուղային հանրապետական միության խորհրդի կազմում:
 Օրակարգից դուրս քննարկվեցին մի շարք հարցեր՝ արհմիության անդամակացությանը խթանող միջոցառումներից, ներարհմիութենական կազմակերպչական խնդիրներից մինչև համագումարի նախապատրաստական աշխատանքներ:

Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ
սեմինարներ
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ
Արհմիությունը Թվիտերում
տեղեկագիր
հայերեն
Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ

  Հունվարի 26-ին ՀԱՄԿ-ի դահլիճում կայացավ պետհիմնարկների, ՏԻՄ-երի և հասարակական սպասարկման աշխատողների ճյուղային հանրապետական արհմիության խորհրդի նիստը:
 Նիստում՝ օրակարգային հարցերի շրջանակում, լսվեց և գնահատվեց ճյուղային արհմիության նախագահի 2017թ. կատարած աշխատանքը, ներկայացվեց անդամ կազմակերպությունների ֆինանսական տվյալների տարեկան ամփոփը, լսվեց և հաստատվեց ճյուղային միության նախորդ տարվա բյուջեի կատարումը, որոշում կայացվեց հրավիրել արհմիության 7-րդ համագումար:           

Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

26 հունվարի 2018

Նախորդ արհմիութենական տարին ամփոփվեց խորհրդի նիստում 

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection