Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

Հանդիպում պատմության թանգարանում

սեմինարներ

Հայաստանի պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը հանդիպում ունեցավ Հայաստանի պատմության թանգարանի արհմիության ակտիվի հետ, արհմիության նախագահ Մարետա Կիրակոսյանի հոբելյանի կապակցությամբ։ Մարետա Կիրակոսյանը պարգևատրվեց ճյուղային արհմիության պատվոգրով։ Անահիտ Ասատրյանը փոխանցեց Մարետա Կիրակոսյանին նաև ՀԱՄԿ-ի նախագահի շնորհակալագիրը։  

Արհմիությունը Թվիտերում

Հայաստանի պատմության թանգարանում

հայերեն
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ
Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ

18 հունվարի 2018

տեղեկագիր
Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection