Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

Հանդիպում պատմության թանգարանում

սեմինարներ

Հայաստանի պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների աշխատողների ճյուղային հանրապետական արհմիության նախագահ Անահիտ Ասատրյանը հանդիպում ունեցավ Հայաստանի պատմության թանգարանի արհմիության ակտիվի հետ, արհմիության նախագահ Մարետա Կիրակոսյանի հոբելյանի կապակցությամբ։ Մարետա Կիրակոսյանը պարգևատրվեց ճյուղային արհմիության պատվոգրով։ Անահիտ Ասատրյանը փոխանցեց Մարետա Կիրակոսյանին նաև ՀԱՄԿ-ի նախագահի շնորհակալագիրը։  

հայերեն
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ

18 հունվարի 2018

Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ
Արհմիությունը Թվիտերում

Հայաստանի պատմության թանգարանում

Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ
տեղեկագիր

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection