տեղեկագիր
Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

Դեկտեմբերի 22-ին կայացավ ճյուղային միության նախագահության 33-րդ նիստը:

Արհմիությունը Թվիտերում
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ
սեմինարներ
Մեզ անդամակցող կազմակերպություններ

22 դեկտեմբերի 2017

ՃՀՄ նախագահության տարեվերջյան նիստում

Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ
հայերեն

  Քննարկվեց անցնող տարվա ճյուղային միության աշխատանքային պլանը, հաստատվեցին 2018-ի աշխատանքային պլանը, արհմիության 2018-ի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը: Արհմիութենական երկարամյա, ակտիվ աշխատանքը խրախուսելու համար նախագահությունը որոշմամբ պարգևատրվեցին ճյուղային արհմիության խորհրդի և անդամ կազմակերպությունների անդամներ:
   Օրակարգից դուրս քննարկվեցին համագումարի կազմակերպչական և այլ ներարհմիութենական հարցեր:

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection