11 հոկտեմբերի 2017

Վարդենիսի տարածքային միության համաժողովին

Հոկտեմբերի 11-ին կայացավ Վարդենիսի տարածքի պետական հիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների միության համաժողովը, որի ընթացքում պատվիրակները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին նախագահ Արծրուն Մանուկյանի հիշատակը։ Բաց քվեարկությամբ միության նոր նախագահ ընտրվեց Սեյրան Գրիգորյանը։
Համաժողովի ընթացքում ընտրվեց նաև նախագահություն և վերստուգիչ հանձնաժողով։

հայերեն

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection