Երևանի “Զատիկ” մանկատան աշխատողների արհեստակցական կազմակերպության հիմնադիր ժողովը տեղի է ունեցել 2009թ. հունվարի 26-ին, որտեղ հաստատվեց կազմակերպության կանոնադրությունը և ընտրվեց կազմակերպության նախագահ` Կարինե Հակոբյանը:

ԶԱՏԻԿ ՄԱՆԿԱՏԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection