ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԵՐ1. Մարտունու ՏԳԲ

2. Ձորագյուղի ՄսՄ

3. Ձորագյուղի Մշտ

4. Ձորագյուղի ԳՊ

5. Լիճքի ԳՊ

6. Գեղհովիտի ԳՊ

7. Գեղհովիտի ՄշՏ

8. Գեղհովիտի ՄսՄ

9. Աստղաձորի ԳՊ

10. Ծովինարի ԳՊ

11. Երանոսի ԳՊ

12. Մարտունու ՔՊ

13. Ն. Գետաշենի ԳՊ

14. Ն. Գետաշենի ՄշՏ

15. Վ. Գետաշենի ԳՊ

16. Վ. Գետաշենի ՄշՏ

17. Մադինայի ՄշՏ

18. Մադինայի ԳՊ

19. Վաղաշենի ԳՊ

20. Վաղաշենի ՄշՏ

21. Զոլաքարի ԳՊ

22. Զոլաքարի ՄշՏ

23. Զոլաքարի ՄսՄ

24. Ծովասարի ԳՊ

25. Ծովասարի ՄշՏ

26. Վարդաձորի ԳՊ

27. Ծակքարի ԳՊ

28. Վարդենիկի ԳՊ

29. Վարդենիկի ԵրԴպ

30. Արծվանիստի ԳՊ

31. Արծվանիստի ՄսՄ

32. Արծվանիստի ՄշՏ

33. Վարդաձորի ՄշՏ

34. Վաղաշենի ՀՈԱԿ

35. Երանոսի ՄսՄ

36. Երանոսի ՀՈԱԿ

37. Գեղհովիտի ՀՈԱԿ

38. Աստղաձորի ՄշԿ

ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection