Կազմակերպության նախագահն է Նորա Մարատի Մելքոնյանը: 

 ՀՀ ԿԱ ՊԳԿՎ աշխատողների արհեստակցական կազմակերպություն

       Ղեկավար մարմին 

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection