հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն աշխատանքի պաշտպանություն  Labor Protection

2015

Աշխատանքի պաշտպանության նորություններ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

2017

2018

2016

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection