2015

Աշխատանքի պաշտպանության նորություններ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ

2017

2018

2016

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ

հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն աշխատանքի պաշտպանություն  Labor Protection

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection