Հայաստանի պետհիմնարկների արհմիության հիմնադրման 85-ամյակ

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection