Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

 

Արհմիությունը Թվիտերում
սեմինարներ
Պաշտոնական Ֆեյսբուքյան Էջ

"Արհեստակցական միությունն անկախ է պետական մարմիններից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, գործատուներից, այլ կազմակերպություններից և կուսակցություններից, նրանց հաշվետու չէ և նրանց կողմից վերահսկողության ենթակա չէ" 

ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔ (ՀՈԴՎԱԾ 13)

"Յուրաքանչյուր ոք ունի այլ անձանց հետ միավորումներ կազմելու, այդ թվում` արհեստակցական միություններ կազմելու և դրանց անդամակցելու իրավունք"

ՀՀ  ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ  (ՀՈԴՎԱԾ 28)

Մեր գործընկերները

"Յուրաքանչյուր ոք ունի արհեստակցական միություններ ստեղծելու և իր շահերը պաշտպանելու համար արհեստակցական միություններ ընդունվելու իրավունք" -

   ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ (ՀՈԴՎԱԾ 23, 4-րդ մաս)

ԲԱՐԻ ԳԱԼՈՒՍՏ
Հայաստանի պետհիմնարկների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասարակական սպասարկման աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության 

պաշտոնական կայք:

հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն Labor Protection

Պրոֆտուր - տուրիստական գործակալություն

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

Գիրքը թողարկված 85-ամյակի կապակցությամբ

հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection

Հայաստանի պետհիմնարկների ճյուղային արհմիություն labor protection